Solveig Björkman

Hemse

Auktoriserad redovisningskonsult
solveig@sudrets.se
Telefon 0498-23 48 02

Jessica Sandqvist

Hemse

Auktoriserad redovisningskonsult
jessica@sudrets.se
Telefon: 0498-23 48 03

Ewa Segerdahl-Rydberg

Visby

Redovisningskonsult
ewa@sudrets.se
Telefon: 0498-23 48 07

Pernilla Martell

Hemse

Redovisningskonsult
pernilla@sudrets.se
Telefon: 0498-23 48 04

Sara Renborn

Hemse

Redovisningskonsult
sara@sudrets.se
Telefon: 0498-23 48 05

Anna Haack

Visby

Redovisningskonsult
anna@sudrets.se
Telefon: 0498-23 48 06